Art By Stas

Moskou, de hoofdstad van Rusland, is mijn geboorteplaats. Kunst was een belangrijke factor in het gezinsleven en had daardoor grote invloed op mijn opvoeding. Mijn vader was een liefhebber van kunst en zelf een goede amateurtekenaar. Hij stimuleerde mijn creativiteit. Een bezoek aan een museum of een galerie hoorde vanzelfsprekend tot dagelijkse leven.


Pas toen ik in Nederland woonde  heb ik mijn eigen artistieke talent ontdekt. Het is een spannende weg om te ontdekken en te accepteren dat ik dit talent mag ontplooien en mijn eigen stijl kan ontwikkelen.
De schepping fascineert mij. Zowel door de schoonheid ervan als door de imperfectie. Elke keer als ik zie hoe mooi de natuur is en ervan geniet, ervaar ik diep ontzag voor de Schepper die dit heeft gemaakt. Daar ervaar ik zijn liefde in.  Maar ook in imperfectie; ik geloof dat de Schepper ons niet-perfect heeft gemaakt.  Zodat we, hoewel we op elkaar lijken, in ons wezen uniek zijn. En dat unieke probeer ik vast te leggen in mijn kunstwerken.